Medi-Cal ໂຄງການທັນຕະກຳ: Smile, California

ການຮັກສາສຸຂະພາບພາຍໃນປາກທີ່ດີກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອສຸຂະພາບທົ່ວໄປຂອງທ່ານ.

ຄຳ​ຖາມ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂ້ອຍຈະກວດສອບວ່າຂ້ອຍມີສິດໄດ້ຮັບ Medi-Cal ໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອກວດ​ສອບ​ເບິ່ງ​​ການ​ມີສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ Medi-Cal, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່ຫາ Medi‑Cal ທີ່ເບີ 1‑800‑541‑5555 ຫຼື ສຳ​ນັກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ການ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ຄາວ​ຕີ້ຂອງ​ທ່ານ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫາກການປິ່ນປົວຮັກສາທີ່ທັນຕະແພດຂອງຂ້ອຍຂໍນັ້ນຖືກປະຕິເສດ ຫຼື ປ່ຽນແປງ?

ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານດ້ານທັນຕະກຳຂອງ​ Medi-Cal ຖ້າ​ຫາກ​ການ​​ປິ່ນ​ປົວຮັກ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​:

  • ​ເລື່ອນ​ໄປ – ສົ່ງ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ໃຫ​້​ບໍ​ລິ​ການ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ສຳ​ລັບ​ເຮັດ​ການ​ແກ້​ໄຂ. ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ມີ​ເວ​ລາ 45 ວັນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ກັບຄືນ​ການ​ແກ້​ໄຂ. ຖ້າ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ບໍ່​ຕອບ​ກັບ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ແຈ້ງ​ການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານທັນ​ຕະ​ຂອງ Medi‑Cal ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານເພື່ອ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້.
  • ປ່ຽນ​ແປງ – ການ​​ປິ່ນ​ປົວຮັກ​ສາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ແຕ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ທັນ​ຕະ​ແພດ​ຕ້ອງ​ການ.
  • ປະ​ຕິ​ເສດ – ການ​ປິ່ນ​ປົວຮັກ​ສາບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ.

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ທັນ​ຕະ​ແພດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຂໍ​ກ່ອນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ທັນ​ຕະ​ແພດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອກວດ​ສອບວ່າ​ສາ​ມາດ​​ດຳ​ເນີນ​ການປະ​ເມີນຄຳ​ຂໍ​ຄ​ືນໃໝ່​ໄດ້ຫຼືບໍ່. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຍື່​ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​​​ຂໍ​ການ​ໄຕ່​ສວນທີ່​ເປັນ​ທຳຜ່ານ​ພະ​ແນກ​ບໍ​ລິ​ການ​ສັງ​ຄົມ (Department of Social Services) ໂດຍ​ການ​ໂທ​ແບບບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໄດ້​ທີ່​ເບີ​ (800) 952-5253. ທ່າ​ນ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ຂ​ຽນໜັງ​ສື​ເຖິງ:

The Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍຂອງທ່ານໄວ​ຂຶ້ນ, ກະລຸນາໃສ່ເລກຄວບຄຸມເອກະສານ (DCN). DCN ອ້າງ​ອີ​ງ​ເຖິງ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ.

ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​, ຖ້າ​ຫາກ​ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ​ສອງ?

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຂັ້ນ​ຕອນການປິ່ນ​ປົວ​ຮ​ັກ​ສາ​ທາງ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ທີ່​ທັນ​ຕະ​ແພດ​ຂອງ​ທ່ານບອກ​ທ່ານ​ວ່າ​ທ່ານບໍ່​ມີ​ສິດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແພດ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຂໍ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວຮັກ​ສາ​ທາງ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້. ໂທ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ເບີ 1‑800‑322‑6384 ຕໍ່ຫາ 11 ແລະ ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ທັນ​ຕະ​ແພດ​ອື່ນ.

ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນຫຍັງ?

ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​​ສາ​ມາດບອກ​ຊື່ ແລະ ໃຫ​້​ການ​ເຂົ້າເຖິງຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານ. ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ, ໝູ່​ເພື່ອນ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ຫຼື ໃຜ​ກໍ່​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ. ຕົວ​ຢ່າງ​: ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ຜົວ/ເມຍ ຫຼື ລູກ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ຂອງ​ທ່ານ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ເງິນ, ການ​ເຮັດ​ການ​ນັດ​ໝາຍ ຫຼື ເພື່ອ​ຮັບ​ຮູ້​ສະ​ຖາ​ນະ​ດ​້ານ​ສຸ​ຂ​ະ​ພາບ​ຂອງ​ທ່ານ. ​ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມືສະມາຊິກ.

ຂ້ອຍຈະຂໍ ຫຼື ເພີ່ມຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄດ້ແນວໃດ?

ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເພື່ອແຕ່ງ​ຕັ້ງຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຕື່​ມ​ແບບ​ຟອມ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ແລະ ​ລົງ​ລາຍເຊັ​ນ ແລະ ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​​ມັນທາງ​ອີ​ເມວ ຫຼື ສົ່ງ​ມັນທາງ​ໄປສະ​ນີ​ໄປ​ທີ່:

Medi-Cal Dental Program
Attn: Information Security/Privacy Office
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

ການແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Share of Cost, SOC) ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍຄ່າການ​ແບ່ງ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ (Share of Cost, SOC) ແລະ/ຫຼື​ ຄ່າ​ຈ່າຍຮ່ວມໃນ​ຖາ​ນະເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ Medi-Cal. SOC ແມ່ນ​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ໂດຍ​ລາຍ​ຮັບ​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ​ຂອງ​ທ່ານ. ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ທີ່ ປຶ້​ມຄູ່​ມື​ສະ​ມ​າ​ຊິກ ແລະ ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື “My Medi-Cal”.

ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ເມ​ດິ​ຄອ​ລ (Medi‑Cal) ທີ່ເບີ 1‑800‑541‑5555 ເພື່ອ​ຊອກ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ການ​ແບ່ງ​​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ແມ່ນ​ເທົ່າ​ໃດ.

ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຮຽກເກັບເງິນຈາກບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ?

ໂທຫາສູນບໍລິການໂທລະສັບທີ່ເບີ 1‑800‑322‑6384 ຕໍ່ຫາ 11 ສຳ​ລັບ​​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຖືກ​ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ ຫຼື ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນຄ່າຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​​ປິ່ນ​ປົວຮັກ​ສາ​ດ້ານ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ທີ່​ເປັນສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຂອງໂຄງ​ການ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ Medi-Cal, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ທ່ານຂໍ​ເງິນ​ຄືນ​ໄດ້. ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ, ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ Medi-Cal ຕ້ອງສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຫ້ຫຼັກ​ຖານ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ Medi-Cal ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແພດ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ສະ​ມາ​ຊິກສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີ​ມ​ກ່​ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ Medi-Cal, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ ​ພາກ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ດ້ານ​ທັນ​ຕະ​ກຳ ຂອງ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ສະ​ມາ​ຊິກ.

ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຖ້າ​ຫາກ​ທັນ​ຕະ​ແພດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ມອບ​ບັນ​ທຶກ​ທາງດ້ານ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​​ສະ​ບັບ​ສຳ​ເນົາຂອງ​ຂ້ອຍ?

ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຍື່ນ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ ຫຼື ໂທ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບທີ່ເບີ 1‑800‑322‑6384 ຕໍ່​ຫາ 11. ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ຍື່ນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ, ເບິ່ງພາກ “ວິ​ທີ​ຍື່ນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ” ​ຂອງ​ໜ້ານີ້.

ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດບັດສະແດງສິດຜົນປະໂຫຍດ (BIC) ໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ?

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ຮັບ BIC ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ມັນ​ເສຍ ຫຼື ຖືກ​ລັກ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຂໍ BIC ຈາກ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄາວ​ຕີ້ຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ຫາກ BIC ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ລັກ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ຕຳຫຼວດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ສຳ​ນັກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ການ​ສັງ​ຄົມ​​ປະ​ຈຳ​ຄາວ​ຕີ້ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ລັກ​ໃຫ້​ໄດ້ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ບັດ​ໃໝ່, ບັ​ດ​ເກົ່າ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ອີກຕໍ່​ໄປ. ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິ​ດ​ຕໍ່​ຫາ ສຳນັກງານ​​ຄາວຕີ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ​ທ່ານ.​

ຖ້າຂ້ອຍຖືພາຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງບໍ?

Medi-Cal ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການປິ່່ນປົວແຂ້ວໃນໄລຍະທີ່ທ່ານຖືພາ ແລະ ຫຼັງຈາກການເກີດລູກເປັນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.

ສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ Medi-Cal ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລືບໍ?

ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານ, ທ່ານມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ Medi-Cal ແບບຄົບວົງຈອນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ:

  • ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 26 ປີ
  • ເປັນຜູ້ຮັບໂຄງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອລໍຖ້າໄວເດັກ (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA)
  • ກໍາລັງຖືພາ ຫຼື ໄດ້ຖືພາກ່ອນໜ້ານີ້
  • ອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ
    • ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງ, ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສະຫວັດດີການ Medi-Cal ແບບຄົບວົງຈອນສໍາລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ກະລຸນາສຶກສາເພີ່ມເຕີມໃນໃບປິວຂອງການຂະຫຍາຍສິດທິໃຫ້ແກ່ຜູ້ສູງອາຍຸ (Older Adult Expansion) ຂອງພວກເຮົາ.

ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວຂອງຂ້ອຍໄດ້ຈັກຄັ້ງ?

Medi-Cal ຄຸ້ມຄອງການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວຟຣີ ຫຼື ໃນລາຄາທີ່ຕ່ຳ ສອງຄັ້ງຕໍ່ປີສໍາລັບສະມາຊິກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 21 ປີ ແລະ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ ສໍາລັບສະມາຊິກທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ການອັດແຂ້ວແມງແມ່ນຫຍັງ?

ການອັດແຂ້ວແມງແມ່ນການເຄຶອບປ້ອງກັນ ຊື່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນແຂ້ວກົກຂອງເດັກນ້ອຍ (ແຂ້ວແມງ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນແມງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຂ້ວເປັນແມງໄປອີກເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ເປັນການອັດທີ່ເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບ ແລະ ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະຫວັດດີການປິ່ນປົວແຂ້ວຂອງ Medi-Cal.

ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ມ​າຊິກ

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເດີນທາງ

ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ການເດີນ​ທາງ, ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແພດ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະ​ອ​ຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນປຶ້ມຄູ່ມືຂອງສະມາຊິກ.

ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ເດີນ​ທາງ, ໂທ​ຫາ​ສາຍ​ດ່ວນສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ເບີ 1‑800‑322‑6384 ຕໍ່ຫາ 11. ການ​ເດີນ​ທາງ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ Medi-Cal ເທົ່າ​ນັ້​ນ.

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່​ານ​ຕ້ອງ​ການລົດ​ເພື່ອ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ແຕ່​ທ່ານບໍ່​ມີ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ເຫດ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ການ​ແພດ, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເດີນ​ທາງທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ການແພດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດນີ້.

ວິທີຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ໂທ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່ເບີ 1-800-322-6384 ​ຕໍ່ຫາ 11 ແລະ ລົມ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ.

ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດແບບຟອມຮ້ອງທຸກ Medi-Cal ແລະ ສົ່ງ​ມັນ​ໄປທາງ​ອີ​ເມວ ຫຼື ສົ່ງ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ​ເຖິງ:

Medi-Cal Dental Program Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

ບໍລິການນາຍແປພາສາໃນລະຫວ່າງການນັດໝາຍ

Medi-Cal ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອບໍ​ລິ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ແປພາ​ສາ​ມື (ASL) ແກ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ Medi-Cal ໂດຍບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃດໆ. ນາຍ​ແປ​ພາ​ສາ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້ບໍ​ລິ​ການຫຼາຍກວ່າ 250 ພາ​ສາ ແລະ ​ພາ​ສາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ອື່​ນ​ໆ.

ທ່ານ ຫຼື ຫ້ອງ​ການ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໂທ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ (TSC) ທີ່ເບີ 1‑800‑322‑6384 ໄດ້ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​ຮອດ​ວັນ​ສຸກ, ເວ​ລາ 8 ໂມງ​ເຊົ້າ​ຫາ 5 ໂມງ​ແລງເພື່ອ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼື​ອ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາບໍ່​ສາ​ມາດ​ນັດ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໄດ້.

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ທີ່​ມີ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ໄດ້​ຍິນ ຫຼື ການ​ເວົ້າ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໂທ​ຫາສາຍ​ດ່ວນ Teletext Typewriter (TTY) ທີ່ເບີ 1‑800‑735‑2922, ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​ຫາວັນ​ສຸກ, ເວ​ລາ 8 ໂມງ​ເຊົ້າ​ຮອດ 5 ໂມງ​ແລງ ; ​ໃນ​ເວ​ລາ​ອື່ນ, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ໂທ​ຫາ California Relay Service TDD/TTY ທີ່ເບີ 711 ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຈັດ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ບໍ​ລິກ​ານ​ແປ​ພາ​ສາ ASL ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ທາງ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານ, ​ກະ​ລຸ​ນາ​ໃຫ້​ຜູ້​ດຳ​ເນີນງ​ານ​ໂທ​ໄປ​ທີ່​ສາຍ​ດ່ວນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ແບບບໍ່​ເສຍ​ຄ່າທີ່ເບີ 1‑800‑322‑6384.

ສູນບໍລິການໂທລະສັບ

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ນັ້ນ, ກະ​ລຸ​ນາ​ໂທ​ຫາ​ສາຍ​ດ່ວນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທເບີ​ີ່ 1‑800‑322‑6384 ​ຕໍ່ຫາ 11. ການ​ໂທ​ແມ່ນບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ ແລະ ຕົວ​ແທນ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ເມ​ດິ​ຄ​ໍ (Medi‑Cal) ພ້ອມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​​ຫາ​ວັນ​ສຸກ​ເວ​ລາ 8 ໂມງ​ເຊົ້າ – 5 ໂມງ​ແລງຕາມ​ເວ​ລາ​ປາ​ຊີ​ຟິກ (PT).

 

ເພື່ອ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ Medi-Cal Dental, ໂທ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່ເບີ 1-800-322-6384 ແລະ ​ກົດ 11 ສຳ​ລັບ​ພາ​ສາລາວ. ​ການ​ໂທ​ແມ່ນບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ ແລະ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ນາຍ​ແປ​ພາ​ສາ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ. ຕົວ​ແທນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທັນ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ Medi-Cal ແມ່ນ​ພ້ອມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 8:00 ໂມງ​ເຊົ້າ​​ຫາ 5:00 ໂມງ​ແລງ, ວັນ​ຈັນ​ຫາ​ວັນ​ສຸກ.